FELVÉTELI

KÁNONJOGÁSZ KÉPZÉS A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZETÉBEN

Várjuk az érdeklődő paptestvérek és világi hívők jelentkezését. A magyar egyháznak nagy szüksége van képzett kánonjogászokra - hiszen a kánonjog a lelkipásztorkodás kiváló szolgálója.
A jelentkezés feltétele főiskolai vagy egyetemi szintű katolikus teológiai, hittanári, katekéta-lelkipásztori munkatárs oklevél vagy jogász diploma.

  • Kánonjogi baccalaureátus: akik főiskolai szintű katolikus teológiai végzettséggel jelentkeznek Intézetünkbe, 2 év elvégzése után, államilag is elismert egyetemi szintű (MA) diplomát szerezhetnek. Ez a két év része a licenciátusi képzésnek.

Pótjelentkezési határidő: 2016. augusztus 22.

  • Kánonjogi licenciátus: megszerzéséhez 3 év elvégzése szükséges, része a PhD képzésnek. Jelentkezni lehet legalább cum laude minősítésű teológiai v. kánonjogi baccalaureátusi oklevéllel vagy jogász diplomával. Életkori feltétel: be nem töltött 60. életév
  • Kánonjogi doktorátus (PhD): legalább jó minősítésű kánonjogi licenciátus birtokában lehet jelentkezni. (A licenciátus megszerzése után legkorábban 1 évvel lehet doktorálni.)

Pótjelentkezési határidő: 2016. augusztus 22.

Az oktatás nappali tagozatos, hétfői és keddi napokon zajlik, mellette a lelkipásztori szolgálat is ellátható. A hallgatók nappali tagozatos diákigazolványt kapnak.
Tandíj: a Hittudományi Kar aktuális díjtáblázata szerint (kivéve az első MA fokozat megszerzése, amely államilag finanszírozott, abban az esetben, ha a felsőoktatásban felhasznált államilag finanszírozott félévek száma nem haladja meg a tizenkettőt)

Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot /letölthető a honlapról/ csatolva hozzá a következő iratokat, az alábbi címre küldje el:

  • oklevelének, diplomájának másolatát
  • nyelvvizsga bizonyítványának másolatát (amennyiben van)
  • plébánosi ajánlólevelet, (egyházi személyeknél e helyett ordináriusi engedélyt)
  • 1 db A/4-es oldal terjedelmű önéletrajzot

CÍM: PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET
1088 BUDAPEST, SZENTKIRÁLYI UTCA 28-30.


TEL.: (1) 42-97-217; FAX: (1) 42-97- 218

Pótfelvételi beszélgetés időpontja: 2016. augusztus 29. 9:30

Bővebb információk a http://www.kjpi.ppke.hu weboldalon találhatók.

Várjuk jelentkezését!