FELVÉTELI

KÁNONJOGÁSZ KÉPZÉS A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZETÉBEN

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete várja azokat a jelentkezőket, akik kánonjogból, mint szenttudományból baccalaureatus-i (MA végzettség), licenciatus-i, vagy doktori (PhD) fokozatot kívánnak szerezni. Képzésünk az Egyház missziós feladata teljesítésén túl, bevezeti hallgatóinkat a Katolikus Egyház fegyelmi rendszerének működésébe. Ez különösképpen hazai és határon túli egyházi bíróságokon való tevékenységhez szükséges ismeretek elsajátítását szolgálja, azonban hasonló módon segít a hívők Egyházon belüli életének pontosabb megértésében, a megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai működésének elmélyültebb megismerésében, valamint az Egyház szentség és szentségkiszolgáltató, ill. pasztorális életének helyes elsajátításában. A jelentkezés feltétele BA vagy MA szintű katolikus hitéleti szakon szerzett oklevél, vagy jogász diploma.

  • Kánonjogi baccalaureátus: akik BA szintű katolikus teológiai végzettséggel jelentkeznek Intézetünkbe, 2 év elvégzése után, államilag is elismert MA szintű diplomát szerezhetnek. Ez a két év része a licenciátusi képzésnek.

Pótjelentkezési határidő: 2018. augusztus 17. (csak elektronikus formában!)

  • Kánonjogi licenciátus: megszerzéséhez 3 év elvégzése szükséges, része a PhD képzésnek. Jelentkezni lehet legalább cum laude minősítésű teológiai v. kánonjogi baccalaureátusi oklevéllel vagy osztatlan jogász diplomával és egy középfokú komplex nyelvvizsgával. Életkori feltétel: be nem töltött 60. életév
  • Kánonjogi doktorátus (PhD): legalább magna cum laude minősítésű kánonjogi licenciátus birtokában lehet jelentkezni. (A licenciátus megszerzése után legkorábban 1 évvel, a komplex vizsga letétele után legkorábban 2 évvel lehet doktorálni.)

Pótjelentkezési határidő: 2018. augusztus 17. (csak elektronikus formában!)

Az oktatás nappali képzési formában történik, hétfői és keddi napokon zajlik, mellette a lelkipásztori szolgálat is ellátható. A hallgatók nappali képzési formához kapcsolódó diákigazolványt kapnak.
Költségtérítés: a PPKE Hittudományi Kar aktuális díjtáblázata szerint (kivéve az első MA fokozat megszerzése, amely államilag finanszírozott, abban az esetben, ha a felsőoktatásban felhasznált államilag finanszírozott félévek száma nem haladja meg a tizenkettőt)

Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot /letölthető a honlapról/ csatolva hozzá a következő iratokat, az alábbi e-mail címre küldje el elektronikusan legkésőbb augusztus 17-ig:

  • oklevelének, diplomájának másolatát
  • nyelvvizsga bizonyítványának másolatát (amennyiben van)
  • újkeletű keresztlevelet
  • plébánosi ajánlólevelet, (egyházi személyeknél e helyett ordináriusi engedélyt)
  • 1 db A/4-es oldal terjedelmű önéletrajzot
  • 1 db A/4-es oldal terjedelmű motivációs levelet

CÍM: PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET
1088 BUDAPEST, SZENTKIRÁLYI UTCA 28-30.


TEL.: (1) 42-97-217; FAX: (1) 42-97- 218

Várjuk jelentkezését!